» Bolvormen

Wat is dit?

Robinia pseudoacacia'Umbraculifera'

Bolvormen

Bolvormen worden vaak bestempeld als de ideale boom voor in een kleine tuin. Dit klopt wel mits je ze om het jaar snoeit. Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (bolrobinia) en de Catalpa bignonioides 'Nana' (bolcatalpa) en Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' (bolesdoorn) zijn de meest gebruikte bolvormen. Bejubelt als ideaal voor in kleine tuinen maar als je ze niet snoeit dan groeien ze uit tot een boom met een kroon van wel 5 meter doorsnede. Als stelregel kun je aanhouden dat de breedte van de bol niet meer mag zijn dan de helft van de breedte van je tuin. Is je tuin dus 6 meter breed dan mag de bol niet breder worden dan 3 meter. Regelmatig snoeien dus om overmatige schaduw te voorkomen.

Net als met zuil en lei bomen zijn er ook bij de bolvormen de laatste jaren vele soorten bijgekomen. De gangbare soorten zijn verkrijgbaar bij bijna alle tuincentra maar het is absoluut de moeite waard eens verder te kijken en voor een wat origineler soort te kiezen. Soorten als Aesculus mutabilis 'Induta' (bolkastanje) met donkerroze pluimen, Crataegus mordensis'Toba' (bolmeidoorn) met kleine lichtroze bloemen, Fraxinus ornus 'Meczek'(boles), Gleditsia triacanthos 'Globosa'(valse christusdoorn) met goudgele herfstverkleuring, Quercus pontica (boleik), Tilia cordata 'Monto'(bollinde) en de Tilia cordata 'Lico' (bollinde) met gele twijgen zijn allemaal goede mogelijkheden en wat minder gewoon. Je kunt deze soorten vinden bij kwekerijen of bestellen bij de betere hovenier die je ook kan helpen in je plantkeuze en je de snoeiwijze, indien noodzakelijk, kan uitleggen.
[ terug... ]Omhoog


Combi offerte (lei)bomen

Leibomen versgeleid

Leibomen meerjarig

Geplant-en-Twitter!

100% GROEIGARANTIE

  • 100% GROEIGARANTIE eerste groeiseizoen op alle bomen geplant door Geplant-en-Klaar!

Links

  • Hier vindt u uitgebreide informatie per boomsoort: Wikipedia Hier vind u aanvullende info over bomen en planten Neerlandstuin

Copyright 2002-2020